Till innehåll på sidan

Controllernätverk SCI

Seija Liedes är sammankallande. Nätverket träffas utifrån behov, omkring 2-3 gånger på våren och 4-5 gånger på hösten. Arbetar med budget (inkl SUHF modellen, OH%), prognos, uppföljning, analys och ekonomistyrning för skolan.