Inköpsnätverk SCI

Sofie Wiklund är sammankallande. Gruppen ses cirka 2 gånger per termin. Informationsutbyte och diskussion om inköpsfrågor. Kanal för upphandlingsavdelningens information till skolan.