Till innehåll på sidan

Strategiskt skolråd SCI

2018-01-01 t o m 2021-12-31

Beskrivning av SCI-skolans Strategiska skolråd

Ordförande är skolchef. Strategiskt skolrådet utgör rådgivande organ till skolcheferna i följande ärenden:

  • viktigare ärenden rörande skolans organisation,
  • utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut,
  • övergripande frågor rörande utbildning, och
  • andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra.

 Minnesanteckningar

Här kan du ladda ner minnesanteckningarna

Ordförande

Lärar- och forskarrepresentanter

Externa representanter (3 st)

Studeranderepresentanter

Representant för teknisk och administrativ personal