Strategiskt skolråd SCI

2018-01-01 t o m 2020-12-31

Beskrivning av SCI-skolans Strategiska skolråd

Ordförande är skolchef. Möten cirka 3 gånger per termin.
Strategiskt skolrådet utgör rådgivande organ till skolcheferna i följande ärenden:

  • viktigare ärenden rörande skolans organisation,
  • utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut,
  • övergripande frågor rörande utbildning, och
  • andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra.

Ordförande

Sekreterare

Lärar- och forskarrepresentanter

Representant för teknisk och administrativ personal

Studeranderepresentant

Julius Häger
Studeranderepresentant
sno@open.ths.kth.se

Theodor Staffas
Suppleant studeranderepresentant
tstaffas@kth.se

Externa representanter (3 st)

Möten under våren 2019

(mötesdatum för hösten kommer snart)

Datum Tid Plats
14 januari kl. 12:00–14:00 OBS! Sammanträdesrummet BV, TR8
22 februari kl. 10:00–12:00 Freja, Teknikringen 8, plan 1,5  Inställd
3 april kl. 13:00–15:00 Freja, Teknikringen 8, plan 1,5 Inställd
29 april kl. 13:00–15:00 Freja, Teknikringen 8, plan 1,5
20 maj kl. 13:00–15:00 Freja, Teknikringen 8, plan 1,5

Minnesanteckningar

Här kan du ladda ner minnesanteckningarna

Dokument som rör SCI-skolans strategiska råd

V-2018-0067_Adjungering_av_ledamöter_till_skolornas_strategiska_råd.pdf (pdf 511 kB)

S-2017-2289 Protokoll för val till SCI-skolans strategiska råd (pdf 300 kB)

S-2017-2289.pdf (pdf 39 kB)

protokollsbilaga_stratrad_180202.pdf (pdf 51 kB)