Valresultat Skolkollegium

I enlighet med fakultetsrådets beslut Nr 9/19 §7 skall skolkollegier inrättas.
Dessa ska vara etablerade senast den 31 mars 2020.
Fakultetsprotokoll Nr 9/19

OBS! Det ska bland de valda ledamöterna vara lika många män som kvinnor från varje institution, förutom i de fall där det underrepresenterade könet saknas bland de valbara eller ej får röster.


Val till kollegiet har genomförts vid SCI-skolan enligt beslut.
Mandatperioden är 2020-03-31 – 2021-12-31.

Valresultatet fastställt av skolchefen enligt bif beslut S-2020-0205 (pdf 309 kB)