Skolan för teknikvetenskaps organisation

Skolan för teknikvetenskaps organisation är en linjeorganisation där administration och fakultet styrs genom två separata linjer.