Rektorsbesöket på SCI-skolan

Marinus Versteegh, Tillämpad fysik, tillsammans med Sigbritt Karlsson och Peter Unsbo. Foto: Sofia Nyström
Publicerad 2018-05-08

Rektorn Sigbritt Karlsson besökte tillsammans med vice rektor Mikael Östling SCI-skolans sex institutioner under två halvdagar i april. Nedan finns länkar till bildkollagen.

Rektorsbesöket hos Fysik, Tillämpad fysik och Matematik

Till bildkollage 19 april

Rektorsbesöket hos Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik

Till bildkollage 27 april