Till innehåll på sidan

Användbara länkar

Doktorand på KTH

Här hittar du samlad information om forskarstudier på KTH; relevanta styrdokument såväl som praktisk information om exempelvis handledning, individuell studieplan och förberedelser inför disputation och examen.

Läs mer på KTH:s centrala sidor

KTH:s forskningsstöd

Läs mer på KTH:s centrala sidor

Blanketter och formulär för forskning och forskarutbildning

Antagning till kurs i Ladok för doktorander

Ansöka om Tritanummer för Licentiatuppsats samt doktorsavhandling

Till KTH:s blankettarkiv

Mall för doktorsavhandling

Läs mer på KTHs centrala sidor

Innehållsansvarig:fou@sci.kth.se
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2022-08-22