Användbara länkar

Doktorand på KTH

Här hittar du samlad information om forskarstudier på KTH; relevanta styrdokument såväl som praktisk information om exempelvis handledning, individuell studieplan och förberedelser inför disputation och examen.

Läs mer på KTH:s centrala sidor

KTH:s forskningsstöd

Läs mer på KTH:s centrala sidor

Blanketter för forskning och forskarutbildning

Till KTH:s blankettarkiv

Mall för doktorsavhandling

Läs mer på KTHs centrala sidor