Anmälningar och ansökningar

Denna rutin gäller anmälningar om disputation, licentiatseminarium och ansökan om byte av handledare samt andra ärenden som gäller forskarutbildningen.

Den generella ordningen är att doktorand och handledare gör i ordning underlag för anmälningen. Detta underlag ska normalt skickas till programansvarig (PA) för det program som doktoranden tillhör. PA skickar ärendet vidare till Kansli SCI för beslut av forskarutbildningsansvarig (FA).

Anmälan - disputation

Handledare och doktorand fyller i alla nödvändiga blanketter tillsammans och skickar dessa till PA.

Tidsplan för doktorsexamen

Anmälan - licentiatseminarium

Handledare och doktorand fyller i alla nödvändiga blanketter tillsammans och skickar dessa till PA.

Ansökan om byte och/eller tillägg/borttag av handledare

Doktoranden fyller i blankett om ansökan om byte av handledare (FO-BYHA). Doktorand, ny handledare och avgående handledare skriver under blanketten. Blanketten skickas till PA som signerar och skickar den till Kansli SCI.

Övriga ärenden

Övriga ärenden behandlas på liknande sätt, dvs skriftlig information skickas via PA till Kansli SCI.