Till innehåll på sidan

Anmälningar och ansökningar

Rutinerna gäller: anmälning om disputation, licentiatseminarium och ansökan om byte av handledare. 

Doktorand och handledare fyller i underlag för anmälningen. Underlag skickas till programansvarig (PA) för programmet doktoranden tillhör. PA skickar vidare ärendet till forskarutbildningsansvarig FA, via SCI utbildningskansli.

Anmälan - disputation

Veckor som räknas: 7 januari - 15 juni och 15 augusti - 20 december

Tidsplan för doktorsexamen

Anmälan - licentiatseminarium

Veckor som räknas: 7 januari - 15 juni och 15 augusti - 20 december.

Tidsplan för licentiatexamen

Ansökan om byte av handledare

Doktoranden ansöker om Byte av handledare på blankett FO-BYHA. Doktorand och ny eller avgående handledare skriver under blanketten. Blanketten skickas till PA som behandlar och skickar vidare till FA via SCI utbildningskansli.


Blanketter till alla typer av ansökningar: KTH blankettarkiv
 

Innehållsansvarig:fou@sci.kth.se
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2023-02-16