Forskarutbildningsansvariga (FA), Programansvariga (PA) och forskarutbildningshandläggare

Kontakt

Forskarutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvarig

Programansvarig Farkostteknik

Karl Bolin
Karl Bolin
universitetslektor 087908017

Programansvarig Flyg- och rymdteknik

Programansvarig Fysik

Programansvarig Hållfasthetslära

Per-Lennart Larsson
Per-Lennart Larsson
professor 087907540

Programansvarig Matematik

Tilman Bauer
Tilman Bauer
universitetslektor 087907417

Programansvarig Teknisk Mekanik

Anders Dahlkild
Anders Dahlkild
universitetslektor 087909174

Programansvarig Tillämpad fysik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Anders Szepessy
Anders Szepessy
professor 087907494
NUMERISK ANALYS SAMT MATEMATIK

 Forskarutbildningshandläggare

Kerstin Gustafsson
Kerstin Gustafsson
forskarutbildningshandläggare 087906727

Forskarutbildningshandläggare

Lisa Källström
Lisa Källström
utbildningsadministratör 087907543