Forskarutbildningsansvariga (FA), Programansvariga (PA) forskarutbildningshandläggare (FoU handlägg) och FoU admin på resp instituion

Kontakt

Forskarutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvarig

Programansvarig Farkostteknik och Flyg- och rymdcenter

Programansvarig Fysik

Programansvarig Hållfasthetslära

Per-Lennart Larsson
Per-Lennart Larsson
professor 087907540

Programansvarig Matematik

Tilman Bauer
Tilman Bauer
universitetslektor 087907417

Programansvarig Teknisk Mekanik

Programansvarig Tillämpad fysik

Programansvarig Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Anders Szepessy
Anders Szepessy
professor 087907494
NUMERISK ANALYS SAMT MATEMATIK

 Forskarutbildningshandläggare

Kerstin Gustafsson
Kerstin Gustafsson
forskarutbildningshandläggare 087906727

Forskarutbildningshandläggare

Lisa Källström
Lisa Källström
utbildningsadministratör 087907543

FoU adminstratör per doktorandprogram

Farkost och flyg

Samira Sadri
Samira Sadri
utbildningsadministratör 087909198

Fysik

Åsa Hansson
Åsa Hansson
utbildningsadministratör 087908169

Hållfasthetslära

Lisa Källström
Lisa Källström
utbildningsadministratör 087907543

Matematik

Sofia Harrison Edgren
Sofia Harrison Edgren

Teknisk mekanik

Kerstin Gustafsson
Kerstin Gustafsson
forskarutbildningshandläggare 087906727

Tillämpad fysik

Åsa Hansson
Åsa Hansson
utbildningsadministratör 087908169

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Sofia Harrison Edgren
Sofia Harrison Edgren