Till innehåll på sidan

Kontakter till forskarutbildningen

Kontaktuppgifter till forskarutbildningsansvarig (FA), programansvariga (PA), forskarutbildningshandläggare samt administratörer.

Forskarutbildningsansvarig

Vice Forskarutbildningsansvarig

Programansvarig Farkostteknik och Flyg- och rymdcenter

Programansvarig Fysik

Programansvarig Hållfasthetslära

Programansvarig Matematik

Programansvarig Teknisk Mekanik

Programansvarig Tillämpad fysik

Programansvarig Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Forskarutbildningshandläggare

____________________________________________________________________

FoU-adminstratörer per doktorandprogram

Farkost och flyg

Fysik

Hållfasthetslära

Matematik

Teknisk mekanik

Tillämpad fysik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

___________________________________________________________________________ 

Innehållsansvarig:fou@sci.kth.se
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2023-05-03