Personskada

Anställd som befinner sig på plats

 • Ta hand om den skadade på avskild plats,prata lugnande, håll varm.
  Lämna inte den drabbade personen ensam.
  Om möjligt för personen till avskild plats.
  Vid behov ge hjärt- och lungräddning.
  Vid behov, använd hjärtstartare .
 • Ta hjälp av kollega som ringer 112.
 • Se till att någon följer med till sjukhus i ambulans.
 • Kontakta närmaste chef.

Närmaste chef

 • Kontaktar anhöriga
  (anhöriglista ska finnas hos bl a personalhandläggare och personalansvariga chefer).
 • Kallar till infomöte eller ger info på annat lämpligt sätt inom avdelning/enhet/skola eller vad som bedöms relevant.
 • Informerar skolchef och/eller admin chef, som agerar som stöd mm.
 • Ordnar vid behov socialt kontaktnät för kvällen/helgen.
 • Bestämmer tid och plats för träff med den drabbade dagen därpå.
 • Vid olycka i tjänsten eller resa till eller från arbetet, anmäl till www.anmalarbetsskada.se
 • Vid behov omfördela tillfälligt medarbetarens arbete på andra personer.
Innehållsansvarig:Erik Edstam
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2018-09-25