Krispärm

Skolchefens ansvar för krisstöd till anställda och studenter

Flik 1: Skolchefens ansvar för krisstöd till anställda och studenter (pdf 341 kB)

Krisledningsgrupp SCI och deras kontaktuppgifter

flik 2 Krisledningsgrupp SCI-skolan 2017 _ KTH.pdf (pdf 48 kB)

Kontaktuppgifter till övriga nyckelpersoner

Polis, företagshälsovård, präster, prefekter, proprefekter, administrativa gruppchefer, föreståndare för brandfarlig vara, kemikalieansvarig, brandskyddsansvarig, strålskyddsansvarig,labbansvariga, utrymningsledare, KTH:s säkerhetschef, personalchef och centrala KTHs kris-ledning.

flik 3 Kontaktuppgifter vid kris _ KTH.pdf (pdf 55 kB)

Hjärtstartarnas placering

flik 4 Hjärtstartare _ SCI internsidor.pdf (pdf 126 kB)

Akutchecklista vid omedelbart krisstöd

Flik 5: Akut checklista vid omedelbart krisstöd (pdf 27 kB)

UF:s checklistor vid krisstöd, uppdelade i tidsperspektiv

Flik 6: UF:s checklistor vid krisstöd (pdf 98 kB)

Checklista studenter

Flik 7: Checklista, studenter (pdf 16 kB)

Att tänka på när man informerar vid kris

Flik 8: Att tänka på när man informerar vid kris (pdf 69 kB)

Anteckningsblad för loggbok

Flik 9: Anteckningsblad för loggbok (pdf 39 kB)

Innehållsansvarig:Erik Edstam
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2017-11-22