Kontaktpersoner på institutioner

Institutionen för Teknisk mekanik

Prefekt
Fredrik Lundell 08-790 68 75 fredrik@mech.kth.se
Proprefekt
Sebastian Stichel 08-790 7603 070-233 0163 stichel@kth.se

Institutionen för fysik 

Prefekt
Mark Pearce --- 070-166 7486 pearce@kth.se
Proprefekt
Patrik Henelius --- 073-765 2483 henelius@kth.se

Institutionen för tillämpad fysik

Prefekt
Oscar Tjernberg 08-790 4158/40 073-650 4140 oscar@kth.se

 Institutionen för matematik

Prefekt
Mats Boij 08-790 6648 boij@math.kth.se
Proprefekt
Anna-Karin Tornberg 08-790 6266 akto@kth.se

Administrativa gruppchefer

Gruppchef TR8 (FoF/Mek/Hållf)
Erik Edstam 08-790 84 92 edstam@kth.se
Gruppchef Matematik
Johanna Bergman 08-790 8051 073-765 2066 johwar@kth.se
Gruppchef Fysik (Fysik/Tillämp fysik)
Nina Karlstedt 08-7906326 072-1486326 ninkar@kth.se
Gruppchef Programkansliet
HannaSara Karlsson 08-790 7588 073-765 2128 hska@kth.se
Föreståndare för brandfarlig vara
Leif Kari --- 070-798 7974 leifkari@kth.se
Kemikalieansvarig
Anders Liljeborg --- 073-765 0559 anders@biox.kth.se
Brandskyddsansvarig
Erik Edstam --- 070-202 4375 edstam@kth.se
Strålskyddsansvarig
Bo Cederwall --- 073-765 0580 cederwall@nuclear.kth.se

Ansvariga respektive laboratorium

Lättkonstruktioner
Monica Norrby --- 073-564 0653 mono02@kth.se
Marcus Wallenberg Lab (MWL)
Ulf Carlsson 08-790 9011 --- ulfc@kth.se
Flygdynamik-lab
Ulf Ringertz --- 070-983 7653 rzu@kth.se
Strömningsfysik-lab
Bengt Fallenius 08-790 762
Hållfasthetslära-lab
Martin Öberg 08-790 7547 --- martinob@kth.se
Mikroskopi (SCILifelab) (Hans Blom, ej SCI)
Hjalmar Brismar 08-16 1015 --- brismar@kth.se
Spektroskopi (SCILifelab) (Stefan Wennmalm, ej SCI)
Jerker Widengren 08-790 7813 --- jerker@biomophysics.kth.se
Nano-lab
Anders Liljeborg --- 073-765 0559 anders@biox.kth.se
Laser (AlbaNova)
Fredrik Laurell --- 070-166 7448 fl@laserphysics@kth.se
Cell culture
Marina Zelenina --- 073-904 3441 marinaz@kth.se
Bio-imaging
Hjalmar Brismar 08-16 1015 --- brismar@kth.se
Tillämpad fysik
Hans Hertz --- 070-676 6337 hhertz@kth.se
QNP (AlbaNova)
Val Zwiller 08-790 9102 --- zwiller@kth.se
Fysikverkstaden (AlbaNova)
Rolf Helg --- 070-190 0171 rhelg@kth.se
QEO (AlbaNova)
Gunnar Björk 08-790 4080 --- gbjork@kth.se
Kärnenergiteknik
Pär Olsson --- 073-6435990 polsson@kth.se
Medicinsk Bildfysik (AlbaNova)
Mats Danielsson --- 070-371 0691 md@mi.physics.kth.se
Kärnkraftsäkerhet
Sevostian Bechta 08-790 8397 --- bechta@kth.se
Kärnfysik
Bo Cederwall --- 073-765 0580 cederwall@nuclear.kth.se
Innehållsansvarig:Erik Edstam
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2020-05-11