Till innehåll på sidan

Anna Jensen

Professor i geodesi

Om Anna Jensens forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Som vetenskap handlar geodesi om att bestämma jordens storlek, form och dess tyngdkraftsfält samt om geodynamiska studier. I begreppet innefattas jordytan och världshaven, men även till viss del atmosfären runt jorden. Geodesi använder sig av satellit-, flyg- och markbaserade mätinstrument för att bestämma positioner och rörelser av punkter eller objekt på eller ovanför jordytan.

Bland annat så används GPS (Global Positioning System), och i syfte att få mycket hög noggrannhet utvecklas avancerade algoritmer och modeller för att bestämma positionerna. Detta innefattar till exempel modeller av atmosfäriska effekter på GPS-satellitsignalerna, vilket är Anna Jensens forskningsområde. Modellerna beskriver i princip hur vädret (tryck, temperatur och luftfuktighet) påverkar överföring av GPS-satellitsignaler eller hur elektriska strömmar i atmosfären påverkar överföringen av GPS-signaler.

Dessa modeller används för geodetiska och andra vetenskapliga tillämpningar av GPS, men de kan också förbättra kommersiell användning av GPS där det krävs en noggrannhet på några millimeter eller centimeter. Jensen har till exempel arbetat med tillämpningar av GPS för lantmäteri, för landning av flygplan, samt för styrning och övervakning av stora maskiner på byggarbetsplatser.

Kontakta Anna Jensen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2014-12-01