Till innehåll på sidan

Annika Borgenstam

Professor i legeringars mikro-och nanostrukturer

Om Annika Borgenstams forskningsområde

Foto: Jann Lipka

För att förbättra eller ta fram ett nytt material krävs förståelse för kopplingen mellan prestanda, egenskaper, inre stuktur och framställningsprocessen. Det är då nödvändigt att veta hur man kan få fram en viss struktur som ger specifika egenskaper, men också vad som händer med strukturen då materialet används. I dag då det talas mycket om Materials Genome och att förkorta utvecklingstiden av ett nytt material från 10-20 år till 3-4 år, är det avgörande att kunna förutsäga strukturen med hjälp av olika typer av beräkningar och simuleringar.

Annika Borgenstams arbete är inriktat mot metalliska materials struktur från nano- till mikronivå med fokus på förståelsen för hur en viss struktur uppkommer och hur den kan förändras. Tyngdpunkten ligger på den teoretiska och experimentella analysen av dessa strukturomvandlingar med särskilt fokus på kopplingen mellan termodynamiska och kinetiska egenskaper och omvandlingsmekanismer. Det viktigaste syftet är att utveckla modeller som beskriver hur strukturer bildas och som kan användas vid design av nya material eller för att förbättra redan befintliga material. Även om modeller står i centrum är det nödvändigt att arbeta experimentellt för att öka förståelsen för de omvandlingar som ska beskrivas samt för att verifiera utvecklade modeller.

Kontakta Annika Borgenstam

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-01-19