Till innehåll på sidan

Christian Gasser

Professor i biomekanik

Om Christian Gassers forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Inom biomekaniken studeras mekaniska problem i biologiska system. Christian Gassers forskning handlar i huvudsak om att förbättra mekaniska koncept och numeriska metoder så att realistiska biotekniska och kliniska problem kan undersökas. En viktig del i arbetet är att omvandla grundläggande vetenskaplig kunskap till metoder som får klinisk tillämpning.

Till exempel utvecklas nya analysverktyg som gör det möjligt att studera biomekaniska och kliniska konsekvenser av de största hjärt-kärlsjukdomarna. Detta är inte bara nyckeln till att kunna utforma riktade behandlingsstrategier för patienter, men också viktigt för att kunna undersöka orsaker bakom och följder av dessa sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i många västerländska samhällen och utveckling av prisvärda behandlingsstrategier är en stor utmaning.

Forskningen bedrivs i samarbete med ledande tekniska och kliniska avdelningar runt om i världen. Diagnostisk programvara baserad på biomekanik integreras idag i det kliniska arbetet, vilket understryker relevansen av forskningen. Några av forskargruppens förslag på biologiska vävnadsmodeller har redan implementerats i viktiga kommersiella mjukvaruprogram, och används inom forskning och utveckling av olika bioteknikområden.

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2014-12-01