Till innehåll på sidan

Jakob Kuttenkeuler

Professor i marina system

Om Jakob Kuttenkeulers forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Marina system är ett brett, tillämpat och multidisciplinärt forskningsområde. Framtiden för undervattensteknik ser synnerligen ljus ut i Sverige och internationellt - inte minst med tanke på Sveriges starka position som utvecklare av ubåtar. Hett just nu är till exempel att utveckla metodik för autonoma små, billiga och robusta farkoster för miljöövervakning, provtagning och hydrografiska undersökningar. Dessa områden är högintressanta bland annat i vår region där vi lever vid ett hav som är hårt belastat.

Jakob Kuttenkeuler har bland annat ägnat sig åt ruttoptimering av fartyg med hänsyn till prognososäkerheter. Ett annat forskningsområde är metodik för analys och aktiv dämpning av hydrodynamiska resonansfenomen hos moderna snabba fraktfartyg, vilket gör dem känsligare för interaktion med omgivande vågsystem. Att förstå och kunna förutse dessa fenomen är viktigt för att i till exempel fartyg kunna bygga in varningssystem som larmar och agerar vid potentiellt farliga situationer.

Forskningen har bidragit till de framsteg som gjorts på KTH inom området autonoma undervattensfarkoster, AUV. KTH:s egenutvecklade AUV utför idag avancerade manövrar och fungerar perfekt som plattform för framtida studier kring autonomi, multifarkostoperationer, dockning och alternativ framdrivning.

Kontakta Jakob Kuttenkeuler

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2014-12-01