Till innehåll på sidan

Jonas Faleskog

Professor i hållfasthetslära

Om Jonas Faleskogs forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Vi tar för givet att till exempel reaktorkärl i kärnkraftverk, flygplan och fordon av olika slag har en tillräckligt god hållfasthet. Men, en förutsättning för detta är att ingenjörerna i sitt arbete har tillgång till bra matematiska modeller som beskriver hur olika materialsystem deformeras till dess att så kallade brott inträffar. Brott är bristningar i materialet orsakade av spänningar som i sin tur uppstår till följd av pålagda krafter. De matematiska modellerna gör dessutom att nya och mer hållfasta material kan utnyttjas till sin fulla potential.

Utveckling av sådana hållfasthetstekniska modeller sker ofta i gränslandet mellan materialvetenskap, tillämpad mekanik och numeriska metoder. Genom utveckling av teori, experimentella och numeriska metoder tar Jonas Faleskog fram modeller för hur främst metalliska och polymera material deformeras, från obelastat läge till sprött eller segt brott. För närvarande pågår arbete med att utveckla modeller för deformation och brott i material på mikroskala. Faleskog och hans forskargrupps arbete involverar också internationella samarbetspartners.

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-02-19