Till innehåll på sidan

Svein Kleiven

Professor neuronik

Om Svein Kleivens forskningsområde:

Foto: Jann Lipka

Biomekanik handlar om att studera biologiska strukturers mekanik. Det är ett stort och varierat forskningsfält. Svein Kleiven fokuserar i sin forskning på skadebiomekanik och speciellt biomekaniken från yttre våld mot det mänskliga huvudet.

Genom att reducera huvudets yttre krafter kan alla typer av hjärnskador minskas märkbart. Detta kan till exempel göras genom att införa säkerhetssystem. Implementering eller modifiering av säkerhetssystem, exempelvis i en ny bilmodell, är idag en lång och komplex process. På senare år har biomekaniska simuleringsmodeller av huvudet och människokroppen fått en allt större plats vid konstruktion av nya säkerhetssystem.

Enheten för neuronik på KTH är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Forskningens främsta inriktning är huvud- och nackskadeprevention samt att förbättra den kliniska neurokirurgins behandlingsresultat med nya tekniska produkter och innovationer. En särskild satsning har gjorts för att ändra de europeiska lagkraven i syfte att förbättra provningsstandarderna för hjälmar. I ett annat utvecklingsarbete tillsammans med större delar av den europeiska fordonsindustrin sker samarbete kring detaljerade skadesimuleringsmodeller av hela människan för förbättrad skadeprevention.

Kontakta Svein Kleiven

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2014-12-01