Till innehåll på sidan

Ulrich Vogt

Professor i tillämpad fysik

Om Ulrich Vogts forskningsområde:

Foto: Jann Lipka

Det är nu över 110 år sedan Wilhelm Conrad Röntgen år 1895 tog den första röntgenbilden av en människohand. Sedan dess har röntgen blivit ett viktigt redskap inom medicin, forskning och industri. Det beror på att röntgenstrålarna förmår tränga igenom de flesta material och ge en bild av olika föremåls ”insida” utan att de behöver öppnas. Säkerhetskontroller av bagage på flygplatser och medicinska röntgenundersökningar är två tillämpningar i vår vardag.  Den minsta beståndsdelen som kan urskiljas på röntgenbilder är så liten som bara några millimeter i storlek, som ett hål i en tand. Men med röntgentekniken kan man även ”se” mycket mindre saker, ända ner till enskilda atomer.

Ulrich Vogts  forskning är inriktad på ett nytt röntgenmikroskop som kan lysa genom komplexa föremål med stor detaljrikedom. Tillsammans med sitt team utvecklar han röntgenoptik, röntgeninstrument och nya röntgenmetoder vid specialforskningsanläggningar som till exempel den nya svenska synkotronljusanläggningen MAX IV i Lund.

Tillämpningar för detta röntgenmikroskop återfinns inom alla forskningsfält, från kemi och biologi till materialvetenskap och medicin.

Kontakta Ulrich Vogt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2014-12-01