Till innehåll på sidan

Ulrika Knagenhielm-Karlsson

Professor i arkitektur

Om Ulrika Knagenhielm-Karlssons forskningsområde:

Foto Jann Lipka

Digitala metoder och verktyg har förändrat hur arkitekter organiserar sitt gestaltningsarbete, processerna kring och produktionen av arkitektur. För att hålla en hög kvalitet är det viktigt att arkitekter inte bara kritiskt använder sig av de digitala verktygen utan aktivt utvecklar dessa tekniker, metoder och processer. Idag växer ett intresse för nya gränssnitt mellan de rena digitala teknikerna för design och de stökiga och blöta materiella analoga processerna vid fabrikation. Ett förnyat intresse för analoga kvaliteter som är tillsynes oförenliga med de matematiska kontrollstyrda tekniker som används för att generera dem.

I Ulrika Karlssons forskning finns ett fokus på vad som sker i översättningen mellan olika media och materiella processer i arkitekturen, från modell till ritning, från ritning till modell, från ritning till byggnad, från arkitekturrepresentationer till digitala instruktioner för tillverkning.  Vidare hur dessa processer, som innebär att viss information går förlorad och annan information inkluderas, kan informera gestaltning av arkitektur. Syftet är att identifiera, påverka och utveckla de nya egenskaper som tillkommer i det socio-materiella mötet mellan digitalt driven gestaltning, digitalt styrda produktionstekniker, klassiskt hantverk och materiella processer.

Kontakta Ulrika Knagenhielm-Karlsson

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-11-23