Till innehåll på sidan

Ayse Atac Nyberg

Professor i fysik

Om Ayse Atac Nybergs forskningsområde:

För att få mer kunskap om atomkärnans struktur och den starka kraften i kärnan utforskar Ayse Ataç Nyberg den okända delen av det nukleära landskapet. Gränserna för det nukleära landskapet, det vill säga den lättaste respektive den tyngsta isotopen för varje grundämne, sätts av den starka kraftens bindningsförmåga. Endast de nuklider, atomkärnor med ett visst antal neutroner och protoner, som ligger innanför gränserna kan existera tillräckligt länge för att ha någon betydelse för hur våra grundämnen har skapats i universum. Avancerade kärnteoretiska beräkningar tyder på att det finns 8 000 sådana nuklider. I dag har endast cirka 3 500 nuklider producerats och identifierats i laboratorier.

Nybergs forskargrupp undersöker för närvarande kärnor i området kring nukliden 100Sn, som har ett överskott av protoner. Metoden som används är att accelerera tunga atomkärnor till höga hastigheter och låta jonstrålen kollidera med kärnorna i ett så kallat strålmål, så att de smälter samman och bildar en ny kärna. Den överskottsenergi i form av högenergetiska fotoner som avges vid bildandet innehåller viktig information om atomkärnans uppbyggnad. För att kunna studera atomkärnorna används ett kraftfullt »mikroskop«, en gammaspektrometer, som kan registrera de utsända fotonerna.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-12-22