Till innehåll på sidan

Leif Dahlberg

Professor i kommunikation

 Om Leif Dahlbergs forskningsområde:

Kommunikation handlar om interaktion mellan människor och om hur mening skapas. Det är ett stort forskningsfält, med många delområden. Leif Dahlberg fokuserar i sin forskning bland annat på relationen mellan kommunikation och kultur. Han studerar såväl muntlig som medierad kommunikation.
Kommunikation och kultur förutsätter varandra. Samtidigt finns det alltid kulturella skillnader, både mellan olika samhällen och mellan olika grupper i samhällen, som påverkar och ibland försvårar kommunikation och interaktion.

Kulturella skillnader finns inte bara mellan länder och etniska grupper, utan även mellan olika yrkesgrupper och mellan olika generationer. Projektarbeten, beslutsprocesser och konflikter är exempel på situationer som kan påverkas allvarligt av kulturella skillnader. Bristande interkulturell kompetens hos deltagarna kan vara förödande för arbetsprocesser. Forskningen på KTH inom medieteknikområdet handlar om att förstå hur framförallt nya medier och datorsystem påverkar människors sociala interaktion och arbetsprocesser. Även frågor om hållbar utveckling, tillgänglighet, genusfrågor samt korsningen av konst, teknik och design studeras.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-12-22