Till innehåll på sidan

Yen-Hsi Tsai

Professor i numerisk analys

Om Yen-Hsi Tsais forskningsområde:

Yen-Hsi Tsai forskar inom områdena tillämpad matematik, numerisk analys och teknikvetenskapliga beräkningar. Hans forskning har tillämpningar inom allt från vågutbredning, avbildning och materialvetenskap till robotteknik. Forskningen drivs också av ett matematiskt intresse för geometri, fria randproblem och oscillerande funktioner. Resultaten bidrar till att övervinna de utmaningar som uppstår när lösningar utvecklar så kallade singulariteter, och när lösningarna omfattar ett brett spektrum av skalor. Vanligtvis är beräkningar av dessa problem genom direkta numeriska simuleringar med konventionella metoder omöjliga på grund av de stora beräkningskostnaderna.

Ambitionen är att utveckla enkla, eleganta och användbara numeriska algoritmer som möjliggör ökad förståelse för de berörda fenomenen samt att upptäcka ny kunskap. Yen- Hsi Tsai deltar också i ett projekt inom elektronmikroskopi tillsammans med andra forskare på KTH och Karolinska Institutet. Han samarbetar också med forskare i en rad andra länder i Europa samt i Japan, Taiwan, Kanada och USA.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-12-22