Till innehåll på sidan

Afshin Ahmadian

Professor i genteknologi

Om Afshin Ahmadians forskningsområde:

Målet för Afshin Ahmadians forskning är att utveckla nya molekylära metoder som möjliggör snabb, noggrann och kostnadseffektiv dna-diagnostik. Tekniska framsteg inom dna-sekvensering, processen där ordningen på kvävebaserna i DNA bestäms, gör det möjligt att sekvensera miljontals dna-fragment i en enda körning. Men trots ständiga förbättringar inom massiv parallell-sekvenseringsteknik (MPS) är längden på den dna-bit som läses av ganska kort. Detta innebär stora utmaningar att få ihop komplexa organismers arvsmassa. Inom klinisk sekvensering är fasning av genetiska variationer av yttersta vikt eftersom samförekomst av variationer kan ha stor inverkan på regleringen av gener och deras uttryck. På grund av korta läslängder i MPS går denna fasinformation vanligen förlorad.
Ahmadians forskargrupp har utvecklat en ny teknik som hanterar dessa frågor genom att låta korta läsningar spåras till betydligt längre dna-molekyler. De använder ett innovativt system för streckkodning av DNA som utförs i miljontals mikroskopiska vattendroppar i olja. På detta sätt har man kunnat märka innehållet i varje droppe och rekonstruera långa sträckor av DNA efter MPS. Tekniken har nyligen använts för att fasa in hela HLA-A-genen, human leukocytantigen, vilket kan bidra till ökad framgång vid organtransplantation.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23