Till innehåll på sidan

Anna Kadefors

Professor i fastighetsförvaltning

Om Anna Kadefors forskningsområde:

Anna Kadefors forskar i huvudsak om samverkan mellan organisationer som tillsammans utför komplexa uppgifter. Det kan handla om samarbete i byggprojekt med hög osäkerhet, exempelvis inom renovering, sjukhusbyggande eller infrastrukturprojekt i urban miljö. Ytterligare exempel är de nära relationerna mellan fastighetsägare, lokalanvändare och tjänsteleverantörer.

Forskningen fokuserar ofta på hur upphandling och kontrakt påverkar relationerna, men också på hur ett effektivt samarbete mellan många olika kompetenser kan organiseras och ledas. Ett annat forskningsområde handlar om att utveckla innovationsförmågan hos fastighetsägare och byggherrar så att de blir bättre på att ta vara på erfarenheter och ta till sig ny kunskap på ett systematiskt sätt. Då kan de också ställa rätt krav som skapar incitament för utveckling hos entreprenörer och konsulter. Under de senaste åren har Anna Kadefors även studerat vad som påverkar hur forskningsresultat kommer till nytta i bygg- och fastighetssektorn, särskilt då forskningen bedrivs i samverkan mellan näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Hennes forskning baseras framför allt på beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier om institutioner, beslutsfattande, förtroende och organiseringsprocesser.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23