Till innehåll på sidan

Björn Önfelt

Professor i tillämpad fysik

Om Björn Önfelts forskningsområde:

Immunförsvaret har en inbyggd förmåga att bekämpa uppkomsten av cancer. Cytotoxiska lymfocyter utgör en del av försvaret genom att upptäcka och döda avvikande celler. Inom immunterapi försöker man utnyttja den egenskapen och ta sådana immunceller från friska individer och ge till cancerpatienter i hopp om att de ska ta död på tumörcellerna. Ökad kunskap om immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer skulle leda till att fler patienter botas.

Det är en utmaning att välja ”rätt” celler för immunterapi. Målet är maximal effekt mot tumörceller utan att det ger biverkningar. Populationer av cytotoxiska lymfocyter uppvisar heterogenitet, vissa celler är inaktiva medan andra rör sig intensivt och har förmåga att döda flera målceller på kort tid. Man har däremot mindre kunskap om vilka faktorer som styr dessa beteenden. Björn Önfelt och hans forskargrupp utvecklar nya mikrochip-baserade metoder där det går att kvantifiera reaktiviteten hos många individuella cytotoxiska lymfocyter parallellt och utvärdera hur responsen påverkas av omgivande faktorer. Dessa tekniker kan förbättra dagens metoder för att ta fram cytotoxiska lymfocyter för immunterapi. I det ingår att optimera valet av cell-donator för en given patient och cancerform, och att bestämma hur cellerna ska prepareras före behandling.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23