Till innehåll på sidan

Cali Nuur

Professor i industriell ekonomi och organisation med fokus på industriell dynamik.

Om Cali Nuurs forskningsområde:

Samhället, industrier och organisationer utvecklas och förändras. Ämnet industriell dynamik är en del av området industriell ekonomi och organisation. Det syftar till att förstå de strukturella omvandlingar som sker i industriella system och sektorer. Fokus ligger på system och branscher där hållbarhet och miljö, socioekonomiska, affärsrelaterade och sociala faktorer är viktiga utgångspunkter. Industriell dynamik studerar förändring och strukturomvandling inom en rad teknikområden och industrier, såsom förnybar energi, bilindustrin, skogsindustrin, naturresursbaserad industri och tjänstesektorn. Förändringarna sätts i ett sammanhang på samhälls-, individ- och gruppnivå.
Cali Nuur och hans forskargrupp analyserar mekanismerna bakom industriella och tekniska förändringar genom att använda begrepp som industriell kunskapsbildning, kluster, hållbarhet och innovation. Den teoretiska plattformen av forskningen utgörs generellt av innovationsteori, med betoning på entreprenörskap, lärande, kunskapsbyggprocesser, konkurrenskraft etc. De fenomen som studeras är kopplade till industriell utveckling, strukturella omvandlingsprocesser och tillväxt. Cali Nuurs grupp är för närvarande engagerade i ett forskningsprojekt om villkoren för industriell omvandling av den svenska naturresursbaserade industrin.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23