Till innehåll på sidan

Hedvig Kjellström

Professor i datalogi

Om Hedvig Kjellströms forskningsområde:

Den snabba utvecklingen av datorkapacitet, i kombination med en kraftig ökning av tillgänglig data över internet, har bidragit till en lavinartad utveckling inom artificiell intelligens. Autonoma bilar och system för smarta rekommendationer av varor i internetbutiker är nu vardagsmat. För att datorer och robotar ska kunna utnyttja sin fulla potential när de blir mer intelligenta, måste de också bli bättre på att kommunicera med människor. En aspekt av detta är att utveckla sociala robotar, som kan bete sig och reagera på en mänsklig dialogpartners beteende på ett sätt som människor uppfattar som mänskligt och engagerande.

Hedvig Kjellström och hennes forskargrupp utvecklar datormodeller av hur människor producerar icke-verbal kommunikation i form av kropps- och huvudrörelser, ansiktsuttryck och blickriktningar, och hur vi uppfattar och tolkar andra människors icke-verbala signaler. Det här görs med hjälp av metoder från maskininlärning, vilket gör det möjligt att modellera mycket komplicerade samband. Metoderna tillämpas inom medicinsk diagnostik (av exempelvis Alzheimers), på robotar som lär sig från människor och i automatisk teckentolkning, inom teater och kommunikation i musik. Forskningen är tvärvetenskaplig och innefattar samarbete med läkare, psykologer, musiker och koreografer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23