Till innehåll på sidan

Henrik Sandberg

Professor i reglerteknik, med inriktning mot storskaliga reglersystem

Om Henrik Sandbergs forskningsområde:

I ämnet reglerteknik studeras hur styr- och reglersystem ska konstrueras för att förändra olika processers beteende på önskat vis. Hur en autopilot håller ett flygplan på rätt kurs och höjd oavsett vindförhållanden är ett exempel, och hur ett elnäts frekvens hålls kring 50 Hz trots varierande lastförhållande ett annat. Många moderna reglersystem använder storskaliga kommunikationsnät för att kunna överföra mätvärden och styrkommandon. Detta öppnar för nya lösningar inom exempelvis smarta elnät, men ger samtidigt upphov till en rad nya utmaningar.

Henrik Sandbergs forskning handlar om att utveckla nya teoretiska verktyg och praktiska metoder för reglersystem som innefattar storskaliga system och kommunikationsnät. En viktig tillämpning är säkerhet i styr- och övervakningssystem för kritisk infrastruktur, såsom elnät. Ett hot mot sådana system är numera cyberattacker och fel i mjuk- och hårdvara. I Sandbergs forskargrupp utvecklas bland annat feldetektionsstrategier baserade på fysikaliska principer. Ett annat viktigt område är härledning av så kallade fundamentala begränsningar för reglersystem, vilket beskriver bästa möjliga prestanda som kan uppnås. Forskningen är både teoretiskt intressant och praktiskt användbar när nya system ska dimensioneras givet en begränsad budget.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23