Till innehåll på sidan

Johann Packendorff

Professor i industriell ekonomi och organisation med inriktning industriell projektledning.

Om Johann Packendorffs forskningsområde:

I ett projekt hanteras komplexa, tidsbegränsade och unika uppgifter. Projektarbetsformen har blivit alltmer central inom alla sektorer av samhällsekonomin. Ungefär en fjärdedel av global BNP skapas inom ramen för projekt. Det gäller såväl våra största internationella företag som offentlig sektor och akademin. Konsekvenserna av projektformen för ledare och medarbetare är särskilt intressanta, till exempel i frågor rörande arbetsmiljö, stress, personlig utveckling, ledarskap, makt och jämställdhet.

Projektforskningen har under de senaste 20 åren växt till ett eget internationellt forskningsområde. Området lånar in teoretiska insikter från angränsande fält såsom organisationsteori, ledarskap, kritiska managementstudier, genus och entreprenörskap. Ämnets klassiska kärna, systemteoretiska metoder för planering av projekt, har därmed utvidgats i riktning mot att förstå hur projekt organiseras i praktiken och vilka konsekvenser detta ger för företag, grupper och individer.

Johann Packendorffs forskning handlar bland annat om projektformens konsekvenser och om ledarskapsprocesser. Han är även verksam inom angränsande fält. Exempel på aktuella forskningsprojekt är resultatbaserad styrning av akademin samt ledarskapskulturer och organisationsförändring inom hälso- och sjukvården.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23