Till innehåll på sidan

Jonas Beskow

Professor i talkommunikation med inriktning mot multimodala människolika system

Om Jonas Beskows forskningsområde:

Det talade språket är vår viktigaste kommunikationsform. Ett samtal ansikte mot ansikte kännetecknas av ett komplext och noggrant orkestrerat samspel mellan olika verbala och icke-verbala uttryck. Utöver ordens innehåll omfattar samtalet exempelvis tonfall, huvudrörelser, blickar, ansiktsuttryck, artikulation och gester. Ämnet talkommunikation studerar de processer som ligger till grund för den mänskliga talkommunikationen, samt hur man på teknisk väg kan bygga system som kan hantera talat språk och som omfattar både dess verbala och icke-verbala komponenter.

Jonas Beskow och hans forskargrupp utvecklar och testar modeller för signaler och fenomen som förekommer i mänsklig talkommunikation. Målet är att öka kunskapen om hur dessa signaler kan komma till nytta i verkliga system såsom robotar eller virtuella assistenter. Forskningen har bland annat lett till utvecklingen av den sociala roboten Furhat, som är speciellt framtagen för att kunna studera effekten av sociala signaler i människa-robot-interaktion. Exempel på tillämpningar som också studeras är hjälpmedel för ökad tillgänglighet genom läppavläsning och system för inlärning och träning av språk. I ett nyligen påbörjat projekt studeras en robot som ska vara till hjälp för äldre och bland annat kunna upptäcka tidiga tecken på demens.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23