Till innehåll på sidan

Katia Gallo

Professor i tillämpad fysik

Om Katia Gallos forskningsområde:

Fotonik är ett teknikvetenskapligt område som handlar om att generera, överföra och behandla information med hjälp av ljus. Det är ett område som har stor användning idag, då nästan alla internettjänster bygger på optiska fibrers oslagbara kapacitet för att snabbt överföra enorma mängder information. Fotoniktekniken ingår i många olika komponenter som präglar vår vardag, såsom sensorer inom medicinteknik, tekniker inom biologiområdet, trafik och kommunikation, försvar och tillverkningsindustri. Fotonernas kvantegenskaper är dessutom nyckeln till morgondagens kvantkrypteringssystem och kvantdatorer.

Katia Gallos forskning handlar om att utveckla nya integrerade optiska kretsar och skräddarsydda nanostrukturerade material. I dessa material kan fotoner ledas in samtidigt som deras egenskaper kan förändras och manipuleras med minskad energiförbrukning, ökad hastighet och förbättrad mätningskänslighet jämfört med de material vi har idag. Detta för att passa olika syften inom en rad områden där ljuset används, till exempel ultrasnabb telekommunikation, kvantdatorer och spektroskopi. Katia Gallos forskargrupp utforskar också strukturering av ferroelektriska kristaller för att avgöra deras optiska, mekaniska och elektriska egenskaper samt deras växelverkan med biologiska system.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23