Till innehåll på sidan

Lars Jonsson

Professor i elektromagnetiska fält

Om Lars Jonssons forskningsområde:

Ämnet elektromagnetiska fält inkluderar vågor och fält, från optiska frekvenser till statiska fält, och de finns runt oss hela tiden. Höga optiska frekvenser finns till exempel i ljuset från solen och fälten finns i hela spektrat ned till de väsentligen statiska elektriska och magnetiska fälten. De senare används till exempel för navigation. Ett viktigt område inom elektromagnetiska fält är kommunikation över wifi och mobiltelefonnäten. Kvaliteten hos kommunikationen beror bland annat på hur de elektromagnetiska fälten sänds, dämpas, mottags samt sprids i vår omgivning. För att sända och ta emot elektromagnetiska vågor inom trådlös kommunikation används antenner, vars form, storlek och material avgör hur effektivt de fungerar.

Lars Jonssons forskning handlar bland annat om att utveckla och skapa verktyg som kan användas för att avgöra om antenner, filter och mer allmänt elektromagnetiska spridare, är optimala med avseende på deras fysikaliska begränsningar. Forskningen är multidisciplinär och inkluderar förutom elektromagnetism bland annat delar av området matematik. Lars Jonsson och hans forskargrupp arbetar också inom områden som design av antenner, uppskattningar av elektromagnetisk noggrannhet vid numeriska beräkningar samt effekter av nanopartiklar i isolationsmaterial.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23