Till innehåll på sidan

Martin Viklund

Professor i ultraljudsfysik

Om Martin Viklunds forskningsområde:

Ultraljud är en av våra vanligaste avbildningsmetoder inom medicinsk teknik. Ett annat användningsområde är manipulering av små objekt som påverkas av en akustisk strålningskraft. Kraften från ultraljudet kan fånga objekt på liknande sätt som man kan skapa vackra mönster av sand på en vibrerande platta. En sådan metod har under de senaste 20 åren använts i mikrofluidik-chip, det vill säga små vätskekanaler inuti plattor byggda i främst kisel och glas. Användningsområden är framförallt separation, sortering och koncentrering av biologiska celler, en teknik som kallas ”akustofores”.

Martin Viklunds forskning handlar om att utveckla en ultraljud-baserad teknik för att skapa modeller av vävnad och tumörer. Med hjälp av akustiska strålningskrafter från ultraljudfält vid megahertz-frekvenser kan cellulära byggstenar sättas ihop i tredimensionella strukturer på ett mikrochip, så kallad 3D-cellkultur. På så vis kan man skapa och studera miniatyriserade modeller av exempelvis organ eller tumörer. En tillämpning av tekniken är modeller som kan användas för att studera under vilka förutsättningar vårt immunsystem kan bekämpa snabbt växande tumörer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23