Till innehåll på sidan

Nicholas Apazidis

Professor i mekanik

Om Nicholas Apazidis forskningsområde:

Hur många gånger har vi inte blivit fascinerade, och kanske rädda, av blixten och åskans muller? Ändå är det ett mycket beskedligt naturfenomen jämfört med jordbävningar som direkt eller genom efterföljande tsunamivågor kan leda till stora naturkatastrofer. Denna typ av naturfenomen uppstår på grund av en abrupt frigörelse av energi som skapar chock- eller stötvågor. Stötvågor fortplantar sig med hög hastighet genom luften, vattnet eller berggrunden. De kan också skapas av människan genom exempelvis explosioner. Men stötvågor är inte enbart av ondo utan kan också användas medicinskt, till exempel för att krossa njurstenar. Stötvågor är också vanliga i många teknologiska tillämpningar där de växelverkar med materiella strukturer.

Nicholas Apazidis och hans forskargrupp studerar dessa fenomen experimentellt, numeriskt och teoretiskt. Målet är att å ena sidan ta fram skyddsmetoder mot de skadliga effekterna och å andra sidan kontrollera och använda stötvågor i tekniska tillämpningar genom en djupare förståelse av deras egenskaper. Gruppen studerar stötvågor experimentellt i ett så kallat stötrör där man uppnår extrema temperaturer och tryck i en gas. Man undersöker också stötvågens beteende i vätska eller gas/vätskeblandning i en kammare där den skapas genom en kraftig elektrisk urladdning.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23