Till innehåll på sidan

Patrick Norman

Professor i teoretisk kemi

Om Patrick Normans forskningsområde:

Elektroner i molekyler lyder under de grundläggande lagar som formar kvantmekaniken. Ett sätt att studera egenskaper hos molekylära material är att exponera dem för ljus av varierande våglängd. De elektromagnetiska fälten i ljuset påverkar rörelsen hos elektronerna, och övergångar mellan olika kvantiserade energinivåer kan framkallas med hjälp av synligt, ultraviolett eller röntgenljus. På så sätt kan växter i naturen skörda energi från solens strålning och omvandla den till kemisk energi, och molekylernas kromoforer (ljusabsorberande atomgrupper) ge färg till material. Den här absorptionen av ljus kan också användas under kontrollerade laboratorieformer och kallas då för spektroskopi, en metod som kan ge kunskap om molekylers egenskaper och kemiska sammansättning.

Patrick Normans forskning bidrar till utvecklingen av metoder och algoritmer för att på ett effektivt och noggrant sätt kunna beräkna växelverkan mellan ljus och molekylära material. Forskningen bidrar på så vis också till ökad förståelse för resultaten i komplicerade molekylära experiment, som till exempel att förstå dna-strukturens koppling till dess kiralitet (viktig symmetriegenskap). Beräkningarna kräver tillgång till så kallade superdatorer, det vill säga stora kluster av datorer sammankopplade med optiska fibrer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23