Till innehåll på sidan

Sergei Popov

Professor i närfältsoptik

Om Sergei Popovs forskningsområde:

Det moderna samhällets utveckling och välstånd är i hög grad beroende av högteknologiska branscher. För dessa branscher är ämnet informations- och kommunikationsteknik (IKT) mycket viktigt. Under de senaste decennierna har framstegen inom optik och fotonik drivit på utvecklingen inom IKT, vilket lett till en dramatisk ökning av informationskapacitet och överföringshastighet.
Sergei Popovs forskning handlar om tillämpning av optik och fotonik inom IKT. Hans forskning omfattar till exempel lösningar för kommunikation i superhöga hastigheter med hjälp av optiska nät. Arbetet inkluderar studier av ultrasmå fotonik-komponenter som kan hantera en sådan snabb och tät informationsöverföring. Enklare uttryckt innebär det till exempel att kunna strömma timmeslånga HD-videor på några sekunder, eller förmedla videokonferenser med flera deltagare utan märkbar tidsfördröjning. De här fantastiska kommunikationshastigheterna förmedlas via optiska komponenter som är mindre än ljusets våglängd, det vill säga endast bråkdelar av en mikrometer. Kombinationen av dessa väldigt olika skalor i tid och rum kräver en bred teknisk erfarenhet och stor vetenskaplig nyfikenhet. Det är det som gör den här forskningen så spännande och efterfrågad av branscher som utvecklar modern teknologi.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-21