Till innehåll på sidan

Sofia Ritzén

Professor i integrerad produktutveckling

Om Sofia Ritzéns forskningsområde:

Sverige är bra på att utveckla ny teknik, vilket sker i en kunskapsintensiv och komplex process. Det är dock långt ifrån självklart att processen alltid leder till en innovation och det är där ämnet integrerad produktutveckling kommer in. Integrerad produktutveckling handlar just om hur man organiserar och leder de människor med olika funktioner, kompetenser och roller som behöver delta i utvecklingsprocessen: aktörer som tillsammans och på utsatt tid ska leverera ett system av produkter och tjänster som möter olika krav och skapar värde.

Sofia Ritzéns forskning handlar bland annat om hur man i industriella företag skapar en förmåga att leverera banbrytande innovationer, vilket utmanar konventionella processer och ledningsverktyg. Andra frågeställningar rör hur innovationer som inte bara styrs av ekonomisk vinst utan också av ekologisk och social hållbar utveckling kommer snabbare till användning i tillverkande företag. Vidare handlar forskningen om hur företag kan ställa om till en cirkulär ekonomi och hur man med rätt ledning och organisation kan överkomma hinder för att integrera affärsutveckling med hållbar utveckling. Forskningen sker i nära samverkan med privata och offentliga organisationer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23