Till innehåll på sidan

Till Grüne-Yanoff

Professor i analytisk filosofi

Om Till Grüne Yanoffs forskningsområde:

Forskare kan ofta förutsäga och kontrollera delar av världen, men deras teorier och modeller baseras i många fall på förenklade antaganden och deras observationer påverkas av slumpfel. Både forskare och icke-forskare kan ta framgångsrika beslut som djupt påverkar deras liv, hälsa och lycka, trots att de bara har mycket begränsad information. Beslutsteori undersöker vad det betyder att ta rationella beslut i en värld där beslutsfattarens kognitiva kapacitet är begränsad, och där hen står inför betydande osäkerhet över resultaten av sina beslut.

Till Grüne-Yanoffs forskning fokuserar på att utveckla beslutsteoretiska modeller som appliceras inom två områden. Det ena handlar om att undersöka forskares metodval och motiveringen av dessa val mot bakgrund av de vetenskapliga mål som eftersträvas. Exempelvis studerar Grüne-Yanoff när det är motiverat att välja en förenklad matematisk papper-och-penna-modell istället för en detaljrik datorsimulering för att modellera ett specifikt system. Det andra området som studeras är hur politiska insatser kan hjälpa folk (inklusive forskare) att ta bättre beslut i frågor som rör deras liv, hälsa och finansiella stabilitet. I samarbete med en psykolog har Grüne-Yanoff utvecklat ett nytt koncept, kallat ”Boost”, för sådana beteendeändrande insatser.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23