Till innehåll på sidan

Ulrica Edlund

Professor i polymerteknologi

Om Ulrica Edlunds forskningsområde:

Polymerer är stora molekyler, makromolekyler, sammansatta av många små molekylenheter som är kemiskt bundna till varandra. De är byggstenarna i naturliga och konstgjorda material som har många användningsområden inom alla delar av samhället. Polymerer finns i allt från plaster, kompositer och gummi till textilier, elektriska, optiska och biomedicinska material.

Ulrica Edlunds forskning handlar om utveckling av funktionella polymera material. Det kan till exempel vara bio-plaster, geler, barriärfilmer, förpackningar, mikro- och nanostrukturer. Särskilt fokus ligger på utveckling av funktionella material från förnybara råvaror. Forskningen omfattar syntes, ytmodifiering, karakterisering, produktdesign och återvinning av polymerer. Med olika syntestekniker kan molekylstrukturen och de resulterande egenskaperna styras. Det går även att skapa smarta stimuli-responsiva material.

Att ersätta oljebaserade produkter med polymera material som har sitt ursprung i biologiskt nedbrytbara biopolymerer från skog, land och hav, och som framställts genom miljövänliga processer, är ett viktigt led i strävan mot ett framtida hållbart samhälle.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23