Till innehåll på sidan

Viktoria Fodor

Professor i kommunikationsnätverk

Om Victoria Fodors forskningsområde:

Kommunikationsnätverk gör det möjligt för människor att utbyta information med varandra och med maskiner. Den här tekniken har helt förändrat våra liv, vårt samhälle och ekonomi under de senaste decennierna. I framtiden kommer nätverk att vara en viktig del av distribuerade intelligenta system för effektiva fabriker, transporter och sjukvård. Nätverksforskningen står därför inför nya utmaningar såsom tjänsternas heterogenitet, den enorma storleken på de nya näten, och behovet av resurseffektiv drift. Inom nätverksdesign används matematiska modeller för att fånga upp de viktigaste egenskaperna hos systemet och utvärdera effekterna av designvalen.
Viktoria Fodors forskning handlar om att utveckla modeller som tar hänsyn till slumpmässigheten i nätverk, eftersom vi inte vet var, när och hur mycket information nätanvändarna kommer att behöva utbyta. Modellerna inkluderar också nätverksprotokollens beteende, det vill säga de regler som anges för att dela överföringsresurser. Det kan exempelvis röra radiovågsspektrumet som används inom telekommunikation. Eftersom fler och fler nätverk verkar i samma område kan de störa varandra. Forskargruppen designar därför även lärandebaserade distribuerade lösningar där nätverk optimerar sitt beteende baserat på den miljö de verkar i.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-11-23