Till innehåll på sidan

Björn Berggren

Professor i företagsekonomi

I centrum av den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen finns entreprenörer som startar nya företag eller får befintliga företag att växa. För att kunna utveckla innovationer, skapa sysselsättning i sina företag, generera exportinkomster samt verka som motorer för lokal och regional utveckling måste entreprenörerna få tillgång till olika typer av resurser. Det gäller inte minst finansiering av olika slag. I takt med den ökade urbaniseringen monteras den fysiska finansiella infrastrukturen i form av bankkontor ned i relativt snabb takt. I Sverige är det särskilt problematiskt då banker är de viktigaste externa finansiärerna av företagsamheten. Samtidigt pekar forskningen på att det personliga mötet och så kallad mjuk information är viktiga faktorer som ökar sannolikheten för att ett växande företag ska få nödvändiga krediter. Frågan är då hur förutsättningarna för att starta och driva företag i olika regioner i Sverige påverkas av denna utveckling. Björn Berggrens forskning utreder och analyserar hur den förändrade finansiella infrastrukturen påverkar entreprenörskapet i Sverige över tid. Analysen är viktig både för företagsamheten i stort, för banksektorn, men också för beslutsfattare som har möjligheten att påverka utvecklingen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14