Till innehåll på sidan

Björn Laumert

Professor i energiteknik

Björn Laumerts forskning handlar om koncentrerad solkraft, en teknologi där solstrålar fångas med hjälp av speglar för att producera värme. Värmen kan sedan användas för att till exempel koka vatten till ånga och driva en ångturbin för elproduktion. För att kunna utveckla effektiva solfångare har Laumert drivit uppbyggnaden av ett unikt sollaboratorium som återskapar förhållandena i solkraftverk. Med hjälp av kraftiga strålkastare produceras ett så pass starkt ljusflöde att metall kan smältas inom några sekunder. Sedan starten 2013 har laboratoriet använts för att testa och verifiera två nya KTH-designade solmottagare som idag driver ett forskningskraftverk i Rom, Italien. En viktig aspekt i utvecklingen av koncentrerad solkraft är möjligheten att lagra solenergi i värmelager för att kunna producera el även på natten. Dessa värmelager kan ersätta batterier då batterier fortfarande är relativt dyra. Björn Laumerts grupp forskar därför även på högtemperaturlager som skall kunna lagra värme i sten upp till 1000 grader. För närvarande testar gruppen om svensk granit kan användas som fyllmaterial i ett sådant värmelager.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14