Till innehåll på sidan

Elena Gutierrez Farewik

Professor i biomekanik, särskilt muskelarbetets mekanik

Personer med motoriska funktionsnedsättningar är den största minoritetsgruppen i världen. Trots detta är samhällets förmåga att förutse långsiktiga effekter av deras primära funktionshinder liten. Det här gör att behandlingen ofta är kortsiktig. Genom effektiv samverkan i multiprofessionella nätverk vill Lanie Gutierrez-Farewik öka den grundläggande kunskapen om vävnader och systemiskt beteende hos personer med motoriska funktionsnedsättningar. Forskningen görs på flera biologiska nivåer. På cell- och vävnadsnivå studeras förändringar i muskelstruktur och funktion på grund av onormal neurologisk signalering. Här undersöks även förändringar i benvävnad och tillväxt på grund av onormal mekanisk belastning. På systemisk nivå studeras centrala nervsystemets rörelsestrategier, dessa är vitala för att kunna skapa effektiva och framgångsrika behandlingar. Gutierrez-Farewik strävar också efter att få klarhet i orsakssambandet mellan primär patologi, sekundära konsekvenser av funktionsnedsättningen och kompensationsstrategier. En stor del av forskningsarbetet ägnas åt studier på organismnivå. Här handlar det mycket om konceptuell design och utveckling av ’smarta’ hjälpmedel, närmare bestämt robotiska exoskelett som ger individer med funktionsnedsättningar nya möjlighet att ta sig fram.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14