Till innehåll på sidan

Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Professor i människa-datorinteraktion

Haptiska system gör det möjligt att känna på och hantera virtuella objekt som om de vore fysiska föremål. Användarna kan känna sakers form i tre dimensioner, vikt, ytstruktur, materialens hårdhet, elasticitet, viskositet och dragkraft. Haptisk, visuell och auditiv information förbättrar effektiviteten och närvarokänslan när man löser uppgifter i en grupp. Eva-Lotta Sallnäs Pysanders forskar om haptiska samarbetsmiljöer. Det är grundforskning om haptisk, visuell och auditiv interaktion, men även tillämpad forskning om medicinsk simulering för att träna kirurgiska ingrepp. Hon undersöker också hur system där flera sinnen kan användas kan öka inkludering av synskadade elever i grupparbete i skolan.

Sallnäs Pysander har även lett projekt om digitala och fysiska utomhusmiljöer i utmaningsdrivna innovationsprojekt tillsammans med partners från akademi, industri och kommuner. Utmaningen som adresseras är att städerna blir alltmer otillgängliga för barns fysiska aktiviteter, vilket innebär att barnen är beroende av vuxna för att gå utomhus och leka. Digitala komponenter, till exempel sensorer som registrerar ljud, fukt och rörelse, kombineras med lek med naturliga material och landskapselement för att skapa en engagerande och interaktiv lekmiljö som ger ljud- och ljusåterkoppling.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-12-05