Till innehåll på sidan

Fredrik Lundell

Professor i experimentell strömningsmekanik

Hur naturens egna byggstenar kan utvinnas, produceras och sättas ihop till nya fantastiska material är drivkraften i Fredrik Lundells forskning. Evolutionen har skapat material, till exempel spindeltråd och trä, som kan användas till imponerande konstruktioner. Tack vare intensiv forskning inom kemi och bioteknik är det idag möjligt att kartlägga, utvinna och på konstgjord väg framställa de grundläggande strukturer som sådana material är uppbyggda av. I detta arbete har man dragit nytta av avancerade mätutrustningar, bland annat synkrotronljus.

En grundläggande struktur i naturen är de mycket små och fina fibertrådar av cellulosa som bygger upp träfibrer. För att kunna utnyttja kunskapen om dessa nanofibriller behövs tekniska processer för att utvinna, producera och sätta ihop den komplexa strukturen. Fredrik Lundell forskar på strömningsmekaniska fenomen som är centrala för detta. Ett exempel är en patenterad teknik där strömningsmekanik, vetenskapen om fluiders rörelse, används tillsammans med kemi för att skapa en stråle av vatten och upplinjerade cellulosa-nanofibriller. Genom att sedan låsa fibrillerna i förhållande till varandra fås en tråd som efter torkning visar mycket god styrka och styvhet. Den här tekniken har nyligen använts för att producera världens starkaste biomaterial.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14