Till innehåll på sidan

György Dán

Professor i teletrafiksystem

Datorer och datorkommunikation har förändrat hur vi designar, hanterar och använder tekniska apparater, samt hur vi interagerar med vår miljö. Den här omvandlingen är idag ofta refererad till som digitalisering och anses vara en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Men för att nå hållbarhet måste vi se till att systemen vi designar är resurseffektiva. Dessutom, eftersom vårt samhälle bygger allt mer på dessa system, är det viktigt att de är motståndskraftiga.

György Dán och hans forskargrupp arbetar med design och optimering av effektiva och motståndskraftiga nätverkssystem, med applikationer för leverans av multimediainnehåll, sakernas internet och kritisk infrastruktur såsom elnätet och järnvägen. Forskningen fokuserar på att utveckla matematiska modeller och algoritmer för effektiv och robust hantering av kommunikations- och beräkningsresurser i nätverkssystem, validerade genom experimentella prototyper. Resultaten bidrar till skapandet av nya infrastrukturer för kommunikation och datoranvändning, samt till tjänster för en hållbar och säker samhällsutveckling.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14