Till innehåll på sidan

Hélène Frichot

Professor arkitektur med inriktning kritiska studier och genusteori

Som arkitekt, filosof, författare och kritiker befinner sig Hélène Frichots forskning mellan ämnesområdena arkitektur och filosofi där hon ägnar sig åt samtida frågor kring arkitektoniska miljöer. Tonvikten ligger på feministiska teorier och praxis där frågeställningarna handlar om hur ett integrerat tillvägagångssätt för kreativ design och kritiskt tänkande kan främja experimentella metoder inom konstforskning och arkitekturens humaniora. En stor del av Hélène Frichots forskning rör potentialen för experimentella skrivmetoder och hur nya uttrycksformer kan möjliggöra olika sätt att berätta historier. Detta kan dra uppmärksamhet till synvinklar och situationer som annars marginaliseras. I sitt arbete expanderar hon till exempel definitionen av ekologier till att inkludera de sociala och mentala miljöerna såväl som de naturliga och byggda. Det här görs bland annat genom att analysera möten med arkitekturutövare som är verksamma i arkitekturens utkanter, och genom att skapa nya koncept och metoder för att rucka på disciplinens centrala förutsättningar.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14