Till innehåll på sidan

Ingo Sander

Professor i elektroniksystemkonstruktion

Inbyggda elektroniksystem tar hand om allt fler centrala funktioner i dagens samhälle. De finns inte bara i diskmaskiner och mobiltelefoner, utan styr även säkerhetskritiska system som obemannade tunnelbanetåg, flygplan eller kärnkraftverk. För dessa system räcker det inte att systemets funktion beräknas korrekt utan funktionen måste också utföras inom en viss tidsram för att undvika allvarliga olyckor och katastrofer.

Befintliga industriella konstruktionsmetoder för komplexa elektroniksystem är till största del baserade på beprövade erfarenheter och saknar vetenskaplig grund. Det krävs idag enorma resurser i form av omfattande tester för att kunna säkerställa att ett system alltid reagerar i tid. Utan förbättrade och mer pålitliga konstruktionsmetoder blir det mycket svårt att skapa morgondagens komplexa säkerhetskritiska system som behövs för att bygga smartare städer och hållbara samhällen.

Ingo Sanders forskning handlar om att ta fram automatiserade designmetoder som bygger på en stabil formell bas. Därmed blir det möjligt att ta fram verktyg för modellering och analys, samt att skapa elektroniksystemets hårdvara och mjukvara automatiskt. Visionen är att utveckla en automatiserad systemkonstruktionsprocess som garanterar både korrekt funktionalitet och svarstider utan behov av test.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14